Vytlačiť článok

Milí priatelia, nenechajte vaše dve percentá štátu a vytvorte so mnou poklad.

Už deväť rokov sa stretávam s úžasnými ľuďmi a prinášam vám krásne príbehy v cykle Encyklopédia spravodlivých. Ale nesmú zostať len v rozhlasovom archíve. Je potrebné urobiť viac.

Založila som OZ Testimonium, aby sme na kameru zaznamenali príbehy o statočných Slovákoch, ktorí zachraňovali ľudí počas vojny, aj príbehy zachránených prenasledovaných Židov.

Chcem nakrútiť všetkých, ktorí si pamätajú a ešte sú medzi nami. To je priorita. Čas sa kráti…Prečo to robím?

1. Vytváram archív pre ďalšie generácie. Onedlho si už tieto príbehy budeme môcť len pozrieť. Je preto nesmierne dôležité tých užasných ľudí zaznamenať a ich svedectvá zachovať.

2. Chcem tieto príbehy spracovať a priniesť do škôl.. Vznikne databáza mnohých príbehov, po ktorých budú môcť siahnuť pedagógovia kdekoľvek na Slovensku a premietnuť ich študentom na hodinách etiky, dejepisu či náboženstva. Tak odovzdáme posolstvo ďalšej generácii.

Vďaka Nadácii SPP a prvým darcom, ktorí nám darovali príspevok vlani, sme nakrútili za tri roky 40 príbehov. Teraz ich chceme začať spracúvať a samozrejme, nakrútiť ďalšie.

V roku 2022 chcem vycestovať do mnohých rodín na Slovensku aj do Izraela a Kanady, aby som s profesionálnym štábom zaznamenala žijúcich svedkov udalostí z obdobia holokaustu.

Zároveň už rozbiehame spoluprácu s úžasnou odborníčkou, vďaka ktorej vznikne metodický materiál pre pedagógov a verím, že sa tento môj projekt dostane aj oficiálne pod Ministerstvo školstva.

Prosím, podporte nás dvoma percentami a staňte sa tak súčasťou krásneho diela.

Ak sa to podarí, budete si môcť pozrieť napríklad aj príbeh o záchrane Friedovcov.

OZ Testimonium
Hlboká cesta 11, 90025 Chorvátsky Grob
IČO 52070867
SK63 0900 0000 0051 6387 7483 GIBASKBX

Komentáre sú uzavreté.