Pridajte sa aj vy

Uvedomujem si, že máme ešte pár rokov, kým budú žiť svedkovia, ktorí si pamätajú druhú svetovú vojnu. Čas sa kráti. A možno sa aj vo vašej rodine rozpráva príbeh, ako vaši rodičia, starí či prastarí rodičia počas vojny ukryli prenasledovaných Židov. Alebo vám rozprával sused, známy, či priatelia, že sa u nich také niečo počas vojny udialo.

Napíšte mi.

Rada Váš príbeh predstavím verejnosti. Nech sa vie o statočných ľuďoch, ktorí nasadili svoj život, aby pomohli iným ľudom.

„Ktokoľvek zachráni jediný život, akoby zachránil celý svet.“  Talmud