Podporili nás

Vznik tejto stránky podporil Emil A. Fish, zakladatelia Výboru pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove.