Spravodlivý medzi národmi

Spravodlivý medzi národmi je ocenenie pre ľudí nežidovského pôvodu, ktorí počas druhej svetovej vojny nasadili svoje vlastné životy, a tak zachránili prenasledovaných Židov pred smrťou.
Ocenení získavajú pamätnú medailu a diplom, ich mená sú vytesané do Múru cti v Záhrade spravodlivých v Yad Vashem /Jad Vašem/ v Jeruzaleme.
Kandidátov na ocenenie navrhujú samotní zachránení alebo ich rodinní príslušníci, pričom sa tento skutok veľmi dôkladne skúma a dokladuje.

K februáru 2018 máme na Slovensku 584 Spravodlivých medzi národmi. Ich mená si môžete prečítať aj v Parku ušľachtilých duší vo Zvolene, kde je pamätník venovaný obetiam holokaustu a zároveň statočným Slovákom, ktorí prenasledovaným pomáhali.

Príbehy, ako sú zachytené v spomienkach zachránených, nájdete v Encyklopédii spravodlivých medzi národmi, ktorú vydalo Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s múzeom Yad Vashem.

V mojej rozhlasovej Encyklopédii spravodlivých, ktorú vysielame v Rádiu Slovensko každú druhú nedeľu o 10.05, spracúvam nielen príbehy tých, ktorí tento oficiálny titul majú, ale hľadám autentických svedkov z rodín, ktoré pomohli počas vojny Židom, ak aj neboli ocenení. Zo 102 príbehov, ktoré som spracovala do júna 2018, bolo s titulom 50 a bez titulu 52.

ZOZNAM SLOVÁKOV, SPRAVODLIVÝCH MEDZI NÁRODMI

Ďakujem Izraelskému veľvyslanectvu na Slovensku za poskytnutie aktuálnych údajov. 

# Priezvisko a meno
1 Adam Imrich
2 Adamík Vladimír
3 Adamíková Jolana
4 Antal Vojtech Béla
5 Antalová Gizela
6 Antol Vladimír
7 Antolová Anka
8 Arnold Alexander
9 Balala Štefan
10 Balalová Hanka
11 Balalová Ľudmila
12 Balalová Mariška
13 Balalová Rosa
14 Balát Francko
15 Balát František
16 Balátová Mária
17 Balciar Ján
18 Bandžáková Anna
19 Barancová Mária
20 Bartáková Anna
21 Bartošek Václav
22 Bartošková Štefánia
23 Basár Alexej
24 Bátory Ján
25 Bátoryová Eva
26 Bém Ernst
27 Bémová Magdaléna
28 Binovská Rozália
29 Blahová Margaréta
30 Blanár Karol
31 Blanár Vincent
32 Blanárová Katarína
33 Blazová, rod. Sitášová Ernestína
34 Blažeková Jozefa
35 Boharčík Pavel
36 Bomba Adam
37 Borovská Eva
38 Borovský Jozef
39 Breský František
40 Brna Lukáč
41 Brno Ján
42 Brnová Mária
43 Brnová Júlia
44 Budinová Johana
45 Bukanský Štefan
46 Civáň Ľudovít
47 Civáňová Anna
48 Csiky Juraj
49 Čapoš Ján
50 Čaraj Ján
51 Čarajová Mária
52 Čemeričková Mária
53 Čermák Václav
54 Černák Ján
55 Černák Ján
56 Černáková, rod. Nosková Anna
57 Černáková Ľuba
58 Čief Ján
59 Čiefová Emília
60 Čiefová Mária
61 Čunderlík František
62 Čunderlíková Anna
63 Čuvala Pavol
64 Čuvalová Alžbeta
65 Daubnerová Anna
66 Dérer Július
67 Diviaková Anna
68 Dobiášová, rod. Sperlingová Vlasta
69 Dobolyová, rod. Straková Margita
70 Dobrovodská Betti
71 Dobrovodský Martin
72 Droppa Ján
73 Droppová Mária
74 Dubovec Pavol
75 Dudášek Tomáš
76 Dudášková Alžbeta
77 Dudinský Peter
78 Duran Anton
79 Duran Jozef
80 Duranová Mária
81 Durcová Mária
82 Durec Štefan
83 Ďulovcová Katarína
84 Ďulovec Ján
85 Ďuriška Daniel
86 Ďurišková Mária
87 Fabik Ján
88 Fabiková Eva
89 Faklová, rod. Maradíková Elena
90 Fargaš Vincent
91 Ferancová Katarína
92 Ferenczyová Zuzana
93 Fiačan Adam
94 Fiačanová Mária
95 Filadelfová Zuzana
96 Filuš Pavel
97 Filušová Alžbeta
98 Frank Štefan
99 Gábor Jozef
100 Gáborová Mária
101 Galko Ján
102 Galková Pavla
103 Gallo Štefan
104 Gašparová Júlia
105 Gavalovič Viliam
106 Gavalovičová Helena
107 Geierová Mária
108 Glesk Ján
109 Glesk Ivan
110 Glesková Eva
111 Gojdič Pavel
112 Gondžár Ladislav
113 Gondžárová Mária
114 Görög František
115 Görögová Mária
116 Grosserová Vlastimila
117 Gucman František
118 Guliš Ferdinand
119 Gulišová Terézia
120 Haasová Marta
121 Hajdu Alžbeta
122 Hajdu Arpád
123 Hajtáš Gejza
124 Hajtášová Klára
125 Halahijová, rod. Vaculčiaková Valéria
126 Handl Bratislav
127 Handlová Otília
128 Hanzlíková Alžbeta
129 Hariš Vendelín
130 Hausner Ján
131 Havlík Pavel
132 Havlíková Zuzana
133 Hažer Ondrej
134 Hažerová Helena
135 Helios (Kraus) Helen
136 Heriban Jozef
137 Herman Gustáv
138 Herman Gustáv
139 Hermanová Jozefa
140 Hermanová Vilma
141 Hladík Martin
142 Hladíková Rozália
143 Holčík Juraj
144 Holková, rod. Rybová Emília
145 Hollosiová Barbora
146 Homer Alexander
147 Homer Milan
148 Homerová Ľudmila
149 Homolka Ján
150 Homolková Mária
151 Horsinková Gizela
152 Hradská Mária
153 Hriadel Pavol
154 Hriadelová Anna
155 Hroncová Katarína
156 Hroncová Paulína
157 Hrončák Ján
158 Hrončáková Mária
159 Hronec Pavel
160 Hronec Pavel, syn
161 Hrubešová Katarína
162 Hruška Ján
163 Hrušková Zuzana
164 Hubina Štefan
165 Hubinová Zuzana
166 Hučko Ján
167 Hučková Eva
168 Hudečková Helena
169 Chladná Mária
170 Chladný Jozef
171 Chlebuš Ondrej
172 Chlebušová Mária
173 Chomová Mária
174 Chorvát Pavel
175 Igumnová Anna
176 Ivánka Vincent
177 Ivánková Alma
178 Ivánková Magda
179 Ivánková Mária
180 Ivanová Viktória
181 Jachanová Františka
182 Jaksy Jozef
183 Jamborová Anna
184 Jančík Michal
185 Jančíková Mária
186 Jašeková Emilie
187 Jiroutová Jolana
188 Jurkovič Ernst
189 Jurkovičová Anna
190 Kačír Ľudevít
191 Kačírová Margita
192 Kafková, rod.Piacetzská Anna
193 Kaminski Karol
194 Kapustová Helena
195 Kašša Štefan
196 Kaššová Mária
197 Kisel Jozef
198 Klein Vladimír
199 Kleinová Eva
200 Klimo Martin
201 Klimová Eva
202 Knap Michal
203 Knežová Anna
204 Knosko Michal
205 Knosková Vilma
206 Koch Karl
207 Kochláň Ondrej
208 Kochláňová Eva
209 Kochol Gustáv
210 Kochol Ľudevit
211 Kochol Milan
212 Kochol Viktor
213 Kochol Vlado
214 Kocholová Anna
215 Kocún Štefan
216 Kolenka Vojtech
217 Kolesár Andrej
218 Kolesárová Zuzana
219 Kolík Jozef
220 Kolík Rudolf
221 Kolíková Anna
222 Kollár Štefan
223 Komendák Peter
224 Komjatiová Irena
225 Konrad Henrich
226 Konradová Terézia
227 Koric Anton
228 Koricová Pavla
229 Krahulcová Anna
230 Krahulec Pavel
231 Krajčovič Jozef
232 Krajčovičová Anna
233 Krajňák Ján
234 Krajňáková Mária
235 Krchňavá Anna
236 Krescanková Mária
237 Krescanková Vlasta
238 Krištof Pavel
239 Krištofová Anna
240 Krivosudská Magdaléna
241 Krivosudský Jozef
242 Krošlák Adam
243 Krošlák Ján
244 Kršák Imrich
245 Krutová Emília
246 Kubeš Hubert
247 Kubešová Irma
248 Kuchár Cyril
249 Kuchár Jozef
250 Kuchárová Rozália
251 Kuna Vladimír
252 Kurbel Jozef
253 Kusal Jozef
254 Kustra Ján
255 Kustrová Mária
256 Kúr Alexander
257 Kúrová Mária
258 Kvas Andrej
259 Kyjovský Vasiľ
260 Kýpeť Jozef
261 Kýpeťová Emília
262 Kyseľ Juraj
263 Kyseľová Anna
264 Lacika Augustín
265 Laciková Valéria
266 Lackner Imrich
267 Lampart Ján
268 Lampartová Mária
269 Lebdovič Ján
270 Lebdovičová Anna
271 Lebdovičová Emília
272 Lebdovičová Margita
273 Lebdovičová Žofia
274 Lebedev Mikuláš
275 Lexa Jozef
276 Lexová Katarína
277 Lichá Mária
278 Lichý Štefan
279 Lilge Rudolf
280 Lilgeová Ružena
281 Liška Ján
282 Liška Koloman
283 Lysá Kristína
284 Lysý Štefan
285 Mackovjak Ján
286 Mackovjaková Anna
287 Majer Martin
288 Majerčík Michal
289 Majerčíková Anna
290 Mandičevská, rod. Ferenczy Aranka
291 Maradík Martin
292 Maradík Ondrej
293 Maradíková Mária
294 Markov Jozef
295 Markovová Ema
296 Marošanová Anna
297 Martišek Filip
298 Martišková Anna
299 Mäsiar Juraj
300 Mäsiarová Katarína
301 Mašlej Michal
302 Matějík Ján
303 Matějík Ján, syn
304 Matějík Ludvig
305 Matějík Pavel
306 Matějíková Anna
307 Matějíková Katarína
308 Matulová Mária
309 Matúšková Anna
310 Medňanská Katarína
311 Medňanská Mária
312 Medňanský Ondrej
313 Medňanský Ondrej
314 Medňanský Rudolf
315 Medvecká Mária
316 Medvecký Július
317 Melo František
318 Melo František, syn
319 Melová Angela
320 Meňhart Július
321 Meňhartová Emerencia
322 Miartus Vojtech
323 Miartusová Anna
324 Mierna Irena
325 Mierny Ján
326 Mihálik Július
327 Mihálik Michal
328 Miháliková Helena
329 Mihočko Ján
330 Mihočko Štefan
331 Mihočková Anna
332 Mihočková Zuzana
333 Mikuláš Ondrej
334 Mikulášová Mária
335 Minárová, rod. Olšovská Anna
336 Minárová Mária
337 Minarovič Eliáš
338 Minarovič Jozef
339 Minarovičová Margita
340 Mladá Antónia
341 Modla Ján
342 Modlová Anna
343 Mosná Zuzana
344 Mosnák Vladimír
345 Mosný Rudolf
346 Mosný Rudolf, syn
347 Motaj Ivan
348 Mózeš Štefan
349 Mózešová Katarína
350 Móži Július
351 Móžiová Valéria
352 Mozolák Ján
353 Mozoláková Anna
354 Mozoláková Eva
355 Môcik Kletus
356 Môciková Anna
357 Müllner Edith
358 Mydlo Jozef
359 Mydlová Margita
360 Mydlová Margita, dcéra
361 Nahálková Žofia
362 Nándory Ján
363 Nándoryová Alžbeta
364 Nebeská Anna
365 Nebeská
366 Nebeský
367 Nebeský Samuel
368 Nemcová Agáta
369 Nemčovič Jozef
370 Nemčovič Michal
371 Nemčovič Štefan
372 Nemčovičová Magdaléna
373 Nemčovičová Mária
374 Nemec Elemer
375 Némethová, rod.Potančoková Emília
376 Nižňanská Valéria
377 Nosko Martin
378 Nosková Mária
379 Olšovský Ľudovít
380 Ondrášek Pavel
381 Ondrášková Mária
382 Ondrišková Gertrúda
383 Oravcová Alžbeta
384 Oravec Juraj
385 Ostrolucká Anna
386 Ostrolucký Martin
387 Ozvald Ján
388 Ozvaldová Katarína
389 Pagáč Rudolf
390 Pagáčová Eva
391 Palásthy Karol
392 Palásthyová Nora
393 Pastorková Katarína
394 Paserin Jozef
395 Paserinová Mária
396 Pašek Ján
397 Pašeková Emília
398 Pauerová, rod. Civáňová Mária
399 Pavlík Ján
400 Pavlík Štefan
401 Pavlík Štefan
402 Pavlíková Anna
403 Pavlíková Emília
404 Pavlíková Kristína
405 Pekarovičová Mária
406 Penička Daniel
407 Peničková, rod. Kmeťová Anna
408 Perná Mária
409 Perný Vojtech
410 Petelen Daniel
411 Petrovič Jozef
412 Petrovičová Paula
413 Piacetzká Júlia
414 Piacetzký Janko
415 Pikna Karol
416 Poláková Etela
417 Polakovič Jozef
418 Poľko Gregor
419 Porubän Ján
420 Porubänová Mária
421 Porubská Antonia
422 Porubský Milan
423 Pospíchalová Anna
424 Potančok Ján
425 Potančoková, rod. Móžešová Mária
426 Považská Erna
427 Račanský Gabriel
428 Rafajová Mária
429 Ralbovská Júlia
430 Rapčan Ondrej
431 Rapčanová Elena
432 Rašla František
433 Rašla František
434 Rašlová Katarína
435 Rázus Michal
436 Rehák Ľudovít
437 Rehák Peter
438 Reháková Ľudmila
439 Reháková Mária
440 Repáš Ľudovít
441 Repta Juraj
442 Reptová Anna
443 Režná Katarína
444 Režný Alexander
445 Riečan Ján
446 Riečanová Ulka
447 Roček Anton
448 Ročeková Žofia
449 Rovenská Helena
450 Rovenský Alojz
451 Rovenský Martin
452 Ruttkay Viktor
453 Ruttkayová Ema
454 Ruzsenszká Margita
455 Ryba Pavol
456 Sedláček František
457 Sedláčková Katarína
458 Schaffarovský Vojtech
459 Schillerová Anna
460 Sitáš Michal
461 Sitáš Michal, syn
462 Sivák Július
463 Slamková Magdaléna
464 Slezák Ondrej
465 Slezák Štefan
466 Slezáková Mária
467 Slezáková Štefánia
468 Slobodník Ján
469 Slobodníková Mária
470 Snopková Mariška
471 Sobotová Irena
472 Sperling František
473 Sperlingová Anna
474 Spišiak Ján
475 Staroň Michal
476 Staroňová Zuzana
477 Stephany Elisabeth
478 Stevlík Ondrej
479 Stevlíková Emília
480 Straka Ján
481 Straková Karolína
482 Súkeník Jozef
483 Súkeníková Frída
484 Svatuška Andrej
485 Svatušková Mária
486 Svrbická Gizela
487 Svrbický František
488 Szöke František
489 Szöke Margaréta
490 Šebová Oľga
491 Šenkéri Rudolf
492 Šenkériová Anna
493 Ševčovičová Jozefína
494 Šimončič Rudolf
495 Šinská Imberta
496 Škopík Ondrej
497 Škultéty Michal
498 Škultétyová Mária
499 Šmarda Rajmund
500 Šmardová Helena
501 Šmída Viktor
502 Šmídová Justína
503 Šmídová Lída
504 Šrámková Oľga
505 Štarke Pavol
506 Štarke Irena
507 Štefániková, rod. Hudáková Janka
508 Šťastná Gizela
509 Šuľaj Ondrej
510 Šuľajová Mária
511 Švancár Gustáv
512 Tajták Ladislav
513 Takáč Emanuel
514 Takáčová Oľga
515 Tarabus Jozef
516 Tarcala Štefan
517 Terianská Margita
518 Terianský Pavel
519 Toman Michal
520 Tomanová Zlatica
521 Tököly Anna
522 Tököly Vincent
523 Trnovská Júlia
524 Trnovský Ján
525 Trokan Anton
526 Truska František
527 Truska Ján
528 Trusková Jozefína
529 Turčok Ján
530 Turčoková Elizabeta
531 Tvarožková Gizela
532 Uher Martin
533 Uhrová, rod. Ivánková Anna
534 Urban Ján
535 Urbanová Zuzana
536 Vaculčiak Jozef
537 Vaculčiak Ľudovít
538 Vaculčiaková Mária
539 Valach Ján
540 Valašíková Anna
541 Valent Štefan
542 Valenta Imrich
543 Valentová Irena
544 Valo Peter
545 Valová Jozefína
546 Varga Ján
547 Vargová Anna
548 Vavro Karol
549 Vavro Karol, syn
550 Vavrová Emília
551 Vavrová Mária
552 Vigaš Ondrej
553 Vigaš Ondrej, syn
554 Vigašová Andrea
555 Viskup Ján
556 Viskupová Anna
557 Vitus Michal
558 Vitusová Anna
559 Vizner Pavol
560 Viznerová Anna
561 Vlčko Peter
562 Vlčko Peter, syn
563 Vlčková Adéla
564 Vlková Antónia
565 Vojtko Jozef
566 Vrabcová Amália
567 Vrabec Ján
568 Vráblová Viera
569 Weissová Anna
570 Wilheimová Margita
571 Zapletal Jozef
572 Zapletalová Štefánia
573 Záruba Peter
574 Záruba Štefan
575 Zárubová Hedvika
576 Zárubová Valéria
577 Zbudila Ján
578 Zbudilová Anna
579 Zdvíhal Zdeněk
580 Zelenay Michal
581 Zelenayová Barbora
582 Zverbíková, rod. Duranová Margita
583 Zvolenská Salomea
584 Žemberová Mária